menu
Contact Us

Changshu Electronic Engineering Compound Material Factory

Add:Liantang Town Changshu City Jiangsu China
PC: 215551
Linkman: Xinyu Wei, Mrs Zhu
TEL: 0520-2441135 2448885
FAX: 0520-2440465
WebSite: www.yuyu.com.cn, www.yuyu.cn
E-mail: yuyu@yuyu.cn

6050 Polyimide Film H-class Polyimide Glass varnished cloth Polyimide H-class Pressure-sensitive Tape
©Copyright Changshu Electronic Engineering Compound Material Factory
Phone:+86-512-52441135 52448885 Fax:+86-512-52440465
Add:Liantang Town Changshu City Jiangsu China PC:215551
WebSite:www.yuyu.com.cn